Strona główna    Informacje    Instrukcja zamka 4 tarczowego
INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMKA SZYFROWEGO
4 - TARCZOWEGO (TYP 1947)

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia wyposażonego w zamek szyfrowy, użytkownik musi zapoznać się z niniejszą instrukcją.

1. Pokrętło składa się z dwóch części
 

 • tarczy stałej,
 • tarczy obrotowej.
   
   
 • Na tarczy stałej znajdują się dwa znaki. Znak "A" służy do ustawiania szyfru otwierającego zamek. Znak "B" służy do zmiany szyfru. Na tarczy obrotowej nacięta jest podziałka od 1 do 100. Zamek szyfrowy posiada fabryczny szyfr 10-20-30-40.
   

  2. Otwieranie zamka

  Otwieranie zamka polega na wykonaniu następujących czynności:

 • obracając tarczę obrotową w prawo zgrać cyfrę "10" ze znakiem "A", następnie wykonać 4 obroty w prawo ustawiając precyzyjnie, po ostatnim obrocie cyfrę "10" pod znakiem "A".
 • obracając tarczę obrotową w lewo zgrać cyfrę "20" ze znakiem "A", następnie wykonać 3 obroty w lewo ustawiając precyzyjnie, po ostatnim obrocie cyfrę "20" pod znakiem "A".
 • obracając tarczę obrotową w prawo zgrać cyfrę "30" ze znakiem "A", następnie wykonać 2 obroty w prawo ustawiając precyzyjnie, po ostatnim obrocie cyfrę "30" pod znakiem "A".
 • obracając tarczę obrotową w lewo zgrać cyfrę "40" ze znakiem "A", następnie wykonać 1 obrót w lewo ustawiając precyzyjnie, po ostatnim obrocie cyfrę "40" pod znakiem "A".
 • obracając tarczę obrotową w prawo do oporu, zamek znajdzie się w stanie otwartym.
 • Pod znakiem "A" jest wtedy cyfra pomiędzy 90 i 0.

  UWAGA!

  Tarczę obrotową należy obracać powoli i równomiernie. Ustawienie cyfr szyfru pod znakiem "A" po ostatnich obrotach, musi być wykonane z dokładnością ± 0,5 podziałki. W przypadku, gdy podczas ostatniego obrotu cyfrą zostanie za daleko przesunięta w stosunku do "A", należy operację powtórzyć od początku.

  3. Zamykanie zamka

  Zamykanie zamka polega na co najmniej 5-cio krotnym obróceniu tarczą obrotową w lewo.

  4. Zmiana szyfru

  Przed zmianą szyfru drzwi urządzenia należy otworzyć, posługując się dotychczasowym szyfrem oraz zamknąć zamek (drzwi pozostają w stanie otwartym).
  Następnie ustawić dotychczasowy szyfr na znaku "B" w taki sposób, jak przy otwieraniu. Tarczę obrotową pozostawić na ostatniej cyfrze szyfru pod znakiem "B".
  Teraz wprowadzić do oporu klucz ustawiający do otworu w tylnej ścianie mechanizmu zamka. Obrócić kluczem w prawo do oporu (ruch około 90°) i pozostawić klucz w tym położeniu.

  Nie wprowadzać i nie obracać kluczem na siłę!

  W tym stanie zamek jest gotowy do ustawienia nowego szyfru. Przy ustaleniu nowego szyfru należy kierować się poniższymi kryteriami:

 • cyfry nowego szyfru muszą różnić się od siebie co najmniej o 4 np. 49-45-41-37, a nie 51-52-53-54.
 • ostatnia cyfra musi być większa od 20.
 • Po ustaleniu cyfr nowego szyfru wg powyższych kryteriów przystąpić do szyfrowania zamka. W tym celu należy posługując się znakiem "B" wykonać następujące czynności:
 • obracając tarczę obrotową w prawo zgrać pierwszą cyfrę nowego szyfru "??" ze znakiem "B". Następnie wykonać 4 obroty w prawo precyzyjnie ustawiając pierwszą cyfrę nowego znaku "??" pod znakiem "B".
 • obracając tarczę obrotową w lewo zgrać drugą cyfrę nowego szyfru "??" ze znakiem "B"- Następnie wykonać 3 obroty w lewo precyzyjnie ustawiając drugą cyfrę nowego szyfru "??" pod znakiem "B".
 • obracając tarczę obrotową w prawo zgrać trzecią cyfrę nowego szyfru "??" ze znakiem "B". Następnie wykonać 2 obroty w prawo precyzyjnie ustawiając trzecią cyfrę nowego szyfru "??" pod znakiem "B".
 • obracając tarczę obrotową w lewo zgrać czwartą cyfrę nowego szyfru "??" ze znakiem "B". Następnie wykonać 1 obrót w lewo precyzyjnie ustawiając czwartą cyfrę nowego szyfru "??" pod znakiem "B".
 • Tarczę obrotową pozostawić w tym położeniu, aż do wyjęcia klucza ustawiającego. Klucz ustawiający obrócić w lewo i ostrożnie wyjąć z mechanizmu zamka. Zamek jest ustawiony na nowy szyfr.
  Teraz należy, przy otwartych drzwiach sprawdzić kilkakrotnie, czy otwieranie zamka (posługując się znakiem "A") odbywa się bez zarzutu (stosując nowy szyfr).
  Przy dokładnym ustawieniu nowego szyfru zamek otworzy się także, jeżeli każda cyfra w trakcie otwierania zostanie ustawiona z dokładnością ± 0,5 podziałki.

  Mechanizmy zamka nie wymagają żadnego smarowania.
     Powrót do poprzedniej strony